Pirátská putovní univerzita

ČLENSKÁ INICIATIVA ZDOLA: Politika zasahuje do všech oborů lidské činnosti, ještě se nenarodil hotový politik, který by rozuměl všemu, i odborníci jsou laici v jiných oborech. Na důkladné proškolení všech členů tradiční cestou nemá žádná strana dostatek finančních prostředků, lektorů ani času. V tradičních politických stranách nejiskří inovace, nemá prostor sebereflexe, chybí dialogičnost, vysoká kultura respektující komunikace, dlouhodobý horizont uvažování a podstatné informace bohužel končí u samozvaných strážců bran či v úzkých hrdlech komunikačně-informačních toků.
PPU domýšlí do důsledků deliberativní přístup spolutvorby obsahu politiky, zjišťování potřeb občanů. Každý začíná u sebe, sebeřízeným učením. Od konkrétního problému k zobecněným a přenositelným poznatkům, od jednotliviny k přesahu, k synergii, k syntéze, k multisatisfaktorovým řešením, k celospolečenskému konsensu. Za chodu se učíme, jak měnit politiku ve službu. Změna nepřijde po vyšlapaných cestách. Více o nás...